Welkom bij INVOTEMPO

INVOTEMPO is een duurzame onderneming die zich tot een missie heeft gesteld om zoveel mogelijk techniek te combineren met duurzaamheid. Er zijn vele toepassingen in de techniek die niet efficiënt werken, op langere termijn zorgen voor hoge kosten en daarbij ook niet milieuvriendelijk zijn. Dit probleem heeft vaak te maken met de kosten voor een product. De afnemer van een bepaald product denkt altijd dat duurzame producten geld kosten, maar INVOTEMPO zorgt juist voor een kostenbesparing om verschillende producten in het begin van het proces onder de loep te nemen. Hierdoor wordt het product opnieuw opgebouwd en kan zorgen voor de gewenste kostenbesparing van de afnemer en daarbij wordt het milieu ook nog gerespecteerd. De toekomst wordt vormgegeven door de volgende generatie. Om onze toekomst te garanderen moeten producenten innovatief gaan denken, ondernemen en doen. INVOTEMPO gelooft hierin en is altijd op zoek naar verbetering op alle schaalniveaus en branches.

 

INVOTEMPO is in verschillende branches actief. Met extra aandacht voor de auto-industrie. De auto-industrie is een grote vervuiler om de planeet, maar we hebben allemaal een auto nodig, want het is toch handig, gemakkelijk en comfortabel. We zijn al een tijdje de 1 miljard auto’s gepasseerd. Per jaar worden er 50 miljoen geproduceerd. Al deze auto’s vormen een groot probleem, namelijk het milieu wordt er door aangetast. Uitlaatgassen zijn gassen die ontstaan in verbrandingsmotoren en die via de uitlaat van bijvoorbeeld een voertuig uitgestoten worden. Uitlaatgassen zijn een vorm van voertuigemissie. Uitlaatgassen zijn de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging. In de uitlaatgassen zitten onder meer zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx), die beide bijdragen aan verzuring, maar ook het broeikasgas koolstofdioxide (CO2). Andere schadelijke stoffen in uitlaatgassen zijn roet- en fijnstofdeeltjes.

Laatste nieuws - Tweest by